Híbrids d'Aranja Grossa

Lumia de València

Citrus lumia Risso & Poit.

TCF-182

GRUP VARIETAL

ORIGEN

DISPONIBILITAT

Aranges Grosses i els seus híbrids

Espanya

Desembre – Maig

DADES ORIGEN:

Les Lumies són un grup heterogeni d’híbrids de cítrics. Es pensa que es van originar al Mediterrani, i ja van ser nomenades pels agrònoms i historiadors del segle XIII. Són híbrids de Pummelo, ja siga amb Poncirer o amb Llima. La Lumia de València va ser descrita per Risso i Poiteau a principis del s. XIX, i per Ferrari en el seu tractat de 1646, on la cridava Lumia Valentina. Abans fins i tot, existeix una referència respecte a que Pedro Pintor, metge del papa Borja Alexandre VI, va ensenyar a les gents de Nàpols com preparar una medicina amb Jacinto i el suc de la Lumia de València.

 

DESCRIPCIÓ ARBRE I FRUIT:

Arbre vigorós amb tendència a formar copa semiesfèrica. Fulles grans amb pecíol alat. Fruits grans, de morfologia marcadament esfèrica, únic dins de les lumies, encara que poden presentar un coll irregular i si és així normalment desplaçat de l’eix vertical. Escorça llisa i de color groc pàl·lid en la maduresa. Polpa també de color groc pàl·lid, sucosa, dolça, una mica fibrosa i amb presència d’un toc àcid refrescant. Presenta algunes llavors arredonides.

 

USOS:

Tant la polpa com el suc presenten un interessant caràcter híbrid, amb una acidesa continguda i el toc amarg del pummelo.

RECEPTES

clear
Carrito
X