PRESENTACIÓ

Todolí Citrus Fundació de la Comunitat Valenciana és una entitat sense ànim de lucre creada per a l’estudi i divulgació dels cítrics i de la citricultura. Es va fundar amb un objectiu sociocultural, al servei de tots els sectors de la societat interessats a conéixer aquest cultiu.

La Fundació se situa en la partida Bartolí de la localitat de Palmera (comarca de la Safor), en una superfície de més de 45.000 m² amb un microclima ideal per al cultiu dels cítrics a la vora de la mar Mediterrània.

Els objectius de la Fundació passen per establir una col·lecció pròpia de cítrics, la qual actua com a nucli impulsor de la investigació, la difusió i l’educació en temes agrícoles, mediambientals, històrics, culinaris, industrials… Tot això sobre la base de la gran variabilitat genètica existent en aquesta espècie, que és objectiu de la Fundació conservar i posar en valor. La col·lecció de Todolí Citrus Fundació compta en l’actualitat amb més de 400 varietats de cítrics.

A la seua seu, la Fundació disposa a més d’una Aula dels Cítrics, una Biblioteca especialitzada i un Laboratori dedicat a la investigació gastronòmica i en olis essencials, tot això obert a visites guiades.

MISSIÓ

A.- Contribuir a la identificació i establiment de col·leccions de varietats antigues, actuals, ornamentals, culinàries i aromàtiques dels grups de cítrics identificats com amargues, blanques, sanguines, navel, mandarines, satsumes, clementines, pomelos, llimeres, poncilers, bergamotes, limes, limetes, papades, fortuneles, poncirus, microcitrus, lumies, mirtifolies, híbrids intraespecifics i interespecifics i peus.

B.- Actuar de fòrum d’investigació, desenvolupament i disseminació d’informació sobre els grups citrícoles i les seues col·leccions.

C.- Contribuir a la seua promoció i conservació a través de la creació d’un jardí botànic citrícola que permeta impulsar l’educació i conscienciació publica en els seus vessants científica, cultural, històrica, social, ambiental, econòmica i sociològica.

D.- Des de la cultura citrícola agrària tradicional, fomentar la realització d’activitats mediambientals i l’educació ambiental entre els joves de la Comunitat Valenciana.

E.- Fomentar valors de sistemes de cultiu sostenibles, i respectuosos amb el medi ambient.

F.- Col·laborar amb quantes persones físiques o jurídiques, organismes i institucions públiques o privades, nacionals o internacionals, actuen d’acord amb els fins de la Fundació o tinguen els mateixos o similars objectius, per al qual la Fundació podrà subscriure convenis, acords o altres instruments de cooperació.

ACTIVITATS

a) Contribuir a la identificació i establiment de col·leccions de varietats antigues, actuals, ornamentals, culinàries i aromàtiques dels grups de cítrics identificats com a blanques, sanguines, navel, satsumes, clementines, pomelos, llimeres, híbrids intraespecífics i interespecífics i peus.

b) Condicionar instal·lacions que permeten el cultiu de varietats antigues, actuals, ornamentals, culinàries i aromàtiques dels grups citrícoles identificats com a blanques, sanguines, navel, satsumes, clementines, pomelos, llimeres, híbrids intraespecífics i interespecífics i peus i que suposen la implantació d’un JARDÍ BOTÀNIC DE CÍTRICS.

c) Promoure mesures de divulgació, formatives i educatives per al coneixement de les col·leccions citrícoles, a través de la creació d’una AULA
DE LA CITRICULTURA, en la qual es desenvolupen projeccions sobre el cicle vegetatiu de les varietats, conferències sobre les característiques varietals i les seues aptituds, que tinguen com a destinataris a alumnes de diferents estaments educatius com a col·legis, instituts o centres universitaris i públic interessat.

d) Organització de VISITES GUIADES per al coneixement de les col·leccions varietals enumerades i establiment d’una BIBLIOTECA especifica de material divulgatiu relacionat amb la citricultura.

e) Realització d’estudis de fisiologia i fenologia de les col·leccions establides, mitjançant col·laboració amb instituts i universitats sobre l’adaptació de les espècies establides al nostre clima.

f) La preparació i celebració d’actes en què es reconega i destaque a les institucions i associacions amb major protagonisme en la promoció de la citricultura valenciana.

g) L’adquisició, obtenció, gestió o explotació per qualsevol títol de béns mobles o immobles de qualsevol naturalesa per al desenvolupament dels fins fundacionals.

h) L’obtenció i concessió de recursos materials i econòmics de tota índole per al finançament i desenvolupament de les activitats relacionades amb els fins fundacionals. ·

i) L’edició de material imprés o audiovisual que presente a la societat, perquè en prenga coneixement i foment de les activitats i situació actual del cultiu de cítrics.

j) La preparació i impartició de cursos monogràfics formatius sobre les matèries que constitueixen fins específics de la Fundació.

k) La creació, conservació i foment d’un arxiu històric del cultiu de cítrics en general, amb especial atenció al cultiu a la Comunitat Valenciana
.
l) La promoció i organització de congressos, seminaris, exposicions, col·loquis, conferències i actes similars de caràcter fonamentalment cívic, cultural i mediambiental.

m) La cooperació, ja siga material o intel·lectual, en la realització i divulgació de treballs, estudis, investigacions i obres de qualsevol naturalesa que el Patronat estime d’interés, sobre la història, la situació actual i les projeccions de futur del cultiu de cítrics, especialment en l’àmbit de la Comunitat Valenciana
.
n) La col·laboració amb tercers, persones naturals o jurídiques, institucions o organismes, per a fomentar els fins específics de la Fundació o qualsevol activitat que, aprovada pel Patronat, servisca per a desenvolupar els fins fundacionals.

PATRONAT I EQUIP GESTOR

 

COL·LABORADORS

PREMIS I DISTINCIONS

  • Premi AD a la trajectoria en les arts, 2021.
  • GOLDEN NOVUM DESIGN AWARD in Architectural Design Category for the project: “BARTOLÍLAB”, 2021.
  • V Premis GastroActitud Compromís amb la Terra, 2020.
  • Premio a la Empresa del año, Premios del Almanaque Gastronómico, 2020.
clear
Carrito
X